Reklama patří k obchodu od nepaměti. Její poměrně nový druh je online reklama, reklama v digitálních médiích nebo reklama na Internetu. Není důležité, jak ji budeme nazývat. Jedná se o rychle se měnící, dynamickou a efektivní formu reklamy. Umožňuje i za malé finanční prostředky dosáhnout výborných výsledků. Proto je vhodná jak pro velké firmy, tak i pro drobné podnikatele. A já vám s ní rád pomohu.

Služby

"Přidejte se k mým spokojeným klientům"

Nabízím osobní přístup a zaměření na měřitelné výsledky. Preferuji dlouhodobou spolupráci s klienty.

Webová prezentace
PPC reklama
Marketing v sociálních sítích
Audit webvých stránek
PR propagace
Tiskové materiály

Využívané technologie a nástroje

PPC reklama

"Připravím a zrealizuji efektivní PPC kampaň."

Nabízím osobní přístup a zaměření na měřitelné výsledky. Preferuji dlouhodobou spolupráci s klienty.

Jak fungují PPC systémy?

PPC reklama

PPC reklama je model placení reklamy za proklik. Vaše reklama se může zobrazovat buď v obsahové síti nebo na stránce s výsledky vyhledávání. Mezi obsahovou síť je potřeba počítat i různé servery s videy, například  Youtube.

V PPC systémech platíte za reklamy až v případě, že na ně nějaký uživatel klikne. Do té doby se vám reklama zobrazuje teoreticky zdarma. Ale nenechte se mýlit, on vám toto zobrazování reklamy „zdarma“, systém promítne do příštího kliknutí tím, že vám toto kliknutí „zdraží“. A pokud by na vaši reklamu nikdo neklikal, přestane vám systém reklamu zobrazovat.

Efektivita

Pomocí tohoto modelu placení je možné dosáhnout maximální efektivity vaší kampaně. Podmínkou je však její správné nastavení. Často se setkávám s kampaněmi, které jsou nastaveny tak, že se peníze inzerenta v systému „protočí“ bez efektu.
Pokud si nejste jisti nastavením Vaší PPC kampaně, můžete mne požádat o její kontrolu. Tuto službu nabízím zdarma.

ppc reklama

Postup vytvoření kampaně

  • 1 Analýza potřeb a cílů klienta.
  • 2 Navržení nejvhodnější strategie pro jejich dosažení.
  • 3 Výběr klíčových slov a nastavení kampaně.
  • 4 Průběžná optimalizace a monitoring.
  • 6 Vyhodnocení kampaně.

postup vyvtoření kampaně

remarketing

Remarketing slouží k opětovnému oslovení návštěvníků vašeho webu. Je to velmi efektivní nástroj online komunikace. Remarketing funguje na základě označení návštěvníka vaší stránky a jeho zařazení do tzv. „publika“ vašeho webu. Toto označení je samozřejmě anonymní a není možné podle něj dohledat konkrétní osobu. Nicméně je možné tomuto uživateli opakovaně zobrazovat vaše reklamy na stránkách, které jsou do systému zapojené. S těmito „publiky“ je možné sofistikovaně pracovat.

ekatalogkinex

 

Máte reprezentativní tiskoviny? Využijte je pro propagaci svých výrobků a služeb na vašich webových stránkách. S minimálními náklady obohatíte vaše stránky o atraktivní obsah.

Kontaktní formulář

Pokud máte zájem o mé služby nebo o nezávaznou konzultaci, můžete mne kontaktovat telefonicky nebo pomocí formuláře.

Go to top