Správce osobních údajů, Jan Marek, se sídlem Dobratická 532, 199 00 Praha, IČ: 40800237, jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem cílení reklamy, sledování průchodu webu a konkrétních událostí za účelem statistik chování návštěvníků webu.

 1. Užití cookies za účelem uvedeným v odst. 1 se považuje za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě vámi uděleného souhlasu, takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).

 2. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu za výše uvedenými účely a je aktivováno pouze na základě souhlasu návštěvníka.

 3. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

 4. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

  • Poskytovatelem služby Google Analytics, Google Adwords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

 5. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány následujícími způsoby:

 6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas se zpracováním zpět,

  • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,

  • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,

  • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – Správce výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,

  • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením..

 7. Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies

 Analytické

Google Adwords

Sledování jednotlivých stránek webu a událostí:

- odeslání kontaktních formulářů

Slouží k vytváření statistik o dokončené objednávce.

 

Google Analytics

Sledování jednotlivých stránek webu a událostí:

- odeslání kontaktních formulářů

Slouží k vytváření statistik o návštěvnosti.

K marketingovým účelům

Google Adwords

Slouží k vytváření publik a sledování konverzí z reklam Adwords.

 

Google Analytics

Sledování jednotlivých stránek a událostí za účelem vytváření publik pro remarketing

 

Reference

Go to top